Skodborg Vandværk

Priser

Aktuelle priser 2024

Driftsbidrag

Pris pr. m³ vand 0 – 999 m³ :      kr. 4,06 

Pris pr. m³ vand 1000 m³ – derover: kr. 3,33

Grøn afgift pr. m³ : kr 6,37

For de private husstande, hvor der endnu ikke er opsat vandmåler, sættes vandforbruget skønsmæssigt til 170 m³ pr. år. Vandværket vil ud over de fastlagte priser opkræve de lovmæssige afgifter der bliver pålagt fra offentlige myndigheder.

Fast afgift

Fast afgift pr. boligenhed indtil 500 m³ pr. år : kr. 594,00

Fra 501 – 5.000 m³ pr. år:         kr. 792,00

Fra 5.001 – 7.500 m³ pr. år:      kr. 990,00

Fra 7.501 – 10.000 m³ pr. år:      kr. 1188,00 

Tilslutningsbidrag til Skodborg Vandværk

Eenfamiliehuse i bymæssig bebyggelse (Faktor 1): kr. 32.806,00

Eenfamiliehuse i åbent land (Faktor 1,75): kr. 57.409,00

Erhverv med forbrug 500 – 1.999 m³ (faktor 2,25): kr. 73.815,00

Erhverv med forbrug 2000 m³           og derover (faktor 3,5): kr. 114.824,00  

 Alle priser er eksklusiv moms.

Ved ny tilslutning af privatbeboelse etablerer Skodborg Vandværk vandledning indtil 30 meter fra bygning eller eksisterende vandforsyning.

For institutioner, erhverv m.m. se det fulde TAKSTBLAD 2024  og Tillæg til takstblad 2024