Skodborg Vandværk

Vandmåleren er Vandværkets ejendom, og der skal derfor altid være fri adgang til måleren. Det er forbrugerens ansvar at vedligeholde tilslutningerne på vandmåleren.

Se evt. mere her:

Ansvarsfordeling ledningsnet