Skodborg Vandværk

Ekstra ordinær undersøgelse af drikkevandet.

Da der har været tilfælde af pesticider (Chloridazon) i drikkevandet ved nogle vandværker i sydjylland, har Skodborg Vandværk fået foretaget en ekstra ordinær undersøgelse af drikkevandet.

Der var ingen spor af pesticider i drikkevandet fra Skodborg Vandværk, se evt. analyse rapport under fanebladet ‘Vandets hårdhed’.