Skodborg Vandværk

Skodborg Vandværk

Kontrol af vandmåler

Vandforbruget bliver automatisk aflæst, her under er en vejledning i hvordan du selv kan kontrollere forbruget på vandmåleren.
Under normale omstændigheder er målerens display slukket.

OBS!!! for at måleren kan aflæses er det vigtigt at der ikke placeres jerndæksler eller lignende på målerbrønden. Der skal anvendes Plast / Komposit dæksel.

Betjeningsvejledning:

  • Hold fingeren tæt sluttet til den optiske tast i ca. 2 sek. og fjern den igen, måleren viser nu første visning  – forbrugte .

OBS!! Hold øje med at symbolet ► er ØVERST ud for 

I det viste eksempel er der forbrugt 170,178 

Fejl og alarmmeldinger

Hvis der opstår en fejl eller en alarm melding, vil displayet automatisk tændes og vise fejl / alarm meldingen. Meldingen vil blive stående i displayet til forholdene ændres, eller fejlmeldingen nulstilles.

 

Se en video omkring betjening af vandmåleren her: Hydrus vandmåler – betjening og fejl alarmer