Skodborg Vandværk

Nyheder

Ekstra ordinær undersøgelse af drikkevandet.

Da der har været tilfælde af pesticider (Chloridazon) i drikkevandet ved nogle vandværker i sydjylland, har Skodborg Vandværk fået foretaget en ekstra ordinær undersøgelse af drikkevandet.

Der var ingen spor af pesticider i drikkevandet fra Skodborg Vandværk, se evt. analyse rapport under fanebladet ‘Vandets hårdhed’.

Generalforsamling 2021 – Opdateret

Pga. Covid19 restriktionerne er generalforsamlingen udsat til torsdag d. 15. april 2021 kl. 19:30, på Skodborg Vesterkro.

Dagsorden jf. vedtægterne,