Skodborg Vandværk

Historien

Vandværket blev dannet den 8. juli 1933 ved en stiftende generalforsamling. Til bestyrelsen valgtes Landpost Schultz, Gartner Kjær, Karetmager Søberg, Fabrikant Bordorff og Sadelmager Buhl, supl. træskomager Berthelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig således: formand Fabrikant Johannes Bordorff, næstformand Karetmager Jens Søberg og kasserer Gartner Jens Kjær. I 1934 startede man med at udpumpe fra værket i Skodborg Nørregade. Etableringsomkostningerne var kr. 34.670,04 og indtægterne for 1. halvår var kr. 1.531,00.

I 1948 kostede en tilslutning kr. 150,00

Skodborg Vandværk har udviklet ledningsnetværket i takt med at der foretages nye udstykninger i byen.

Skudstrup blev tilsluttet Skodborg Vandværk 23. oktober 1986.

I 1987 er der lavet geotekniskeundersøgelser af Gejlager og Riflebjerg. Det mest egnede sted for vandindvinding var Gejlager. Det nye vandværk på Gejlager blev bygget i 1989 og taget i brug 19. juli 1990.

Mikkelborg og omegn blev tilsluttet i efteråret 1993.

I 1993 blev der udpumpet 239.700 m³. I 1994 blev der opsat målere i alle husstande så der nu opkræves efter forbrug. I 1995 kunne man konstatere et fald i forbruget på 30%.

I 1999 ringforbindes Skodborg Vandværk med Jels Vandværk på Troldkærvej så vi kan levere vand til hinanden ved nedbrud. Det blev første gang afprøvet ved stormen i december 1999

Skodborg Vandværk startede med at levere vand til Københoved Vandværk i 2002, hvorefter der fusioneres i juli 2005.

I årene 2003 – 2010 renoveres Skodborg by med nye vandledninger. Arbejdet foregik i flere etaper.

Der er lavet ledningsregistrering i 2006, hvor alle ledninger bliver på tegnet ind på kort.

Vandværket opretter sin egen hjemmeside i 2006.

I årene 2010/2011 udskiftes alle vandmålere til elektroniske målere, hvilket betyder at der aflæses automatisk af Vandværket.

I 2014 blev det gamle vandværk på Nørregade 4a taget ud af drift, og der blev igangsat en større udvidelse og renovering af vandværket på Gejlager 6a.

D. 26. september 2015 var der officiel indvielse og “åben vandværk” på Gejlager.