Skodborg Vandværk

Ekstra ordinær undersøgelse af drikkevandet.

Da der har været tilfælde af pesticider og PFAS i drikkevandet ved nogle vandværker i Danmark, får Skodborg Vandværk løbende foretaget ekstra undersøgelser af drikkevandet.

Der er ikke fundet hverken pesticider eller PFAS stoffer i drikkevandet fra Skodborg Vandværk, se evt. analyse rapporter under fanebladet ‘Vandkvalitet / Analyserapporter’.